1.Nạp liệu:

Hình 1: Nguyên liệu được nạp vào Bin.

 

Nguyên liệu được nạp vào phễu nạp liệu, qua hệ thống vis và gàu tải đưa đến hệ thống sàng loại bỏ tạp chất . Mỗi loại nguyên liệu sẽ được chứa trong từng Bin (bồn chứa) riêng biệt.

2. Cân - Trộn sơ bộ :

Hình 2: Nguyên liệu được cân tự động tại phòng Điều khiển.


Trước khi đưa vào bồn trộn, các loại nguyên liệu được cân theo đúng tỉ lệ trong công thức của từng mẻ trộn theo kế hoạch sản xuất. Sau đó, thông qua hệ thống gàu và vis tải nguyên liệu được đưa vào bồn trộn thô với số lượng đủ 2 tấn/mẻ trộn. Thời gian trộn sơ bộ là 5 phút.

3. Nghiền sơ bộ - Nghiền tinh - Trộn tinh:

Hình 3: Máy nghiền nguyên liệu.


Các loại nguyên liệu sau khi trộn sơ bộ sẽ được đưa vào hệ thống nghiền thô. Giai đoạn này sử dụng lưới nghiền từ 0.6 đến 1.0 mm tùy theo loại sản phẩm. Nguyên liệu sau khi nghiền được chuyển qua sàng phân loại.

Những hạt nguyên liệu chưa đạt kích thước sẽ được đưa về nghiền lần 2. Qua hệ thống băng tải và gàu tải nguyên liệu được đưa vào hệ thống nghiền tinh. Tiếp tục, nguyên liệu được đưa đến hệ thống sàng quay. Giai đoạn này sử dụng lưới sàng từ 0,4 đến 0,8 mm tùy theo loại sản phẩm. Tại đây, những nguyên liệu còn thô sẽ được thu hồi về máy nghiền tinh và nghiền lại 1 lần nữa.

Nguyên liệu được tiếp tục chuyển xuống bồn trộn tinh. Quá trình bổ sung các Vitamine, vi khoáng và các chất phụ gia sẽ được thực hiện tại đây. Thời gian trộn tinh là 5 phút.

4. Ép viên:

Hình 4: Máy ép viên thức ăn thủy sản.

Sau giai đoạn trộn tinh, hổn hợp nghiền được đưa vào các bin chứa liệu. Nguyên liệu sẽ được hồ hóa (Conditioner) bằng hơi nước để làm chín thức ăn rồi đưa vào máy ép đùn (Extruder) để cho ra viên thức ăn. Nhiệt độ hồ hóa là 95-100oC.

5. Sấy và làm nguội :

Hình 5: Máy sấy viên thức ăn thủy sản.

 

Viên thức ăn sau khi ép đùn, được đưa qua hệ thống máy sấy đến độ ẩm dưới 11%. Sau đó thức ăn được làm mát để giảm nhiệt độ bằng hệ thống làm nguội để có thể bảo quản được trong một thời gian nhất định mà không ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn.

6. Đóng gói:

Hình 6: Đóng gói thành phẩm thức ăn thủy sản.

 

Sau khi làm nguội, thức ăn được đưa vào hệ thống phun Enzym.
Sau đó, viên thức ăn tiếp tục được đưa qua hệ thống sàng để loại bỏ bụi và những viên có kích thước không đạt.
Thành phẩm được đưa vào các bin chứa thành phẩm. Thông qua hệ thống cân định lượng tự động, sản phẩm sẽ được đóng bao hoàn chỉnh.