Thông tin tuyển dụng:

Công TY CP Thức Ăn Thủy Sản Hùng Vương Tây Nam thông báo tuyển dụng nhân sự ở vị trí sau :

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại khu C mở rộng, KCN Sađec, Đồng Tháp

+Tuyển dụng 10 nhân sự ở vị trí công nhân

+Tuyển dụng 03 nhân sự ở vị trí ép đùng trình độ Cao Đẳng trở lên

+Tuyển dụng 03 nhân sự ở vị trí vận hành xilo trình độ Cao Đẳng trở lên

+Tuyển dụng 01 nhân sự ở vị trí sửa xe nâng

Nhận hồ sơ đến ngày 30/05/2015. Mọi chi tiết xin liên hệ 0673.762266 gặp chị Hà